Spot2 Personal Tracker Satellite GPS Messenger

Spot2 Personal Tracker Satellite GPS Messenger Vi har köpte en Spot2 Personal Tracker Satellite GPS Messenger från Amazon.co.uk för £119.99 + frakt för £5.47, totalt 1 407 kr. Det känns som det är väl investerade pengar för att kunna skicka uppdateringar till våra familjer, vänner och läsare men även som en extra säkerhet om något mot förmodan skulle hända.

Spot är satellitbaserad nödsändare som har täckning över nästan hela jordklotet. Spoten fungerar inte bara för nödsituationer utan är även ett utmärkt redskap för att kommunicera med familj och vänner under resans gång. Du kan exempelvis skicka dina GPS-kordinater med jämna mellanrum för att visa var du är och att du mår bra även om du inte har mobiltelefontäckning. Uppstår problem kan du skicka nödmeddelande till utvalda vänner och är du i akut behov av hjälp finns möjligheten att alarmera räddningstjänsten i det land du befinner dig. Den har även inbyggt stöd för att posta uppdateringar på Facebook.

För att spoten ska fungera krävs ett abonnemang som kostar € 99 (903sek) per år.

 

Storlek: 9,4 x 6,6 x 2,5 cm
Vikt: 147,4 gram
Temperaturgränser: -30C till +60C
Höjdgränser: -100 m till +6500 m.

Spot2 Personal Tracker Satellite GPS Messenger We have bought a Spot2 Personal Tracker Satellite GPS Messenger from Amazon.co.uk for £ 119.99 + Shipping for £ 5.47, a total of 1 407 SEK. It feels like it is money well invested to be able to send updates to our families, friends and readers as well as an extra security if something should happen.

Spot are a satellite distress beacon that have coverage over almost the entire globe. Spot works not just for emergencies but is also an excellent tool to communicate with family and friends along the way. Example, you can send your GPS coordinates on a regular basis to see where you are and you feel good even if you do not have cell phone coverage. Problems arise, you can send emergency message to selected friends and you are in urgent need of help is the ability to alert emergency services in the country you are. It also has built-in support for posting updates to Facebook.

To spot to work, a subscription which costs 99 (903sek) per year.

 

Dimensions: 9.4 x 6.6 x 2.5 cm
Weight: 147.4 grams
Temperature limits:30C to +60 C
Height Limits: -100 m to +6500 m

Relaterade inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *