Media

Här finner ni de artiklar och reportage som är publicerade om oss och våra äventyr.

Artikel i studenttidningen Vertex
2007-10-28

vertex
Vertex har tyvärr tagit bort denna artikel,
men den kan ses som inskannade bilder från tidningen här: Framsida Sida 1 Sida 2

Reportage i Västebottensnytt SVT
2007-06-27

svt
SVT har tyvärr tagit bort detta reportage från hemsidan.

Artikel på Aftonbladet.se
2007-05-25

aftonbladet
Finns att läsa på Aftonbladets hemsida

Om Lajt i Mixmegapol
2007-05-20

mixmegapol
Finns att lyssna på här

Artikel i VK
2007-05-15

vk
Artikeln som låg på VKshemsida
eller som en inscannad bild (0,5 mb) från tidningen.

Here you will find the articles published about our adventures (swedish only).

Article in the student paper Vertex
2007-05-25

vertex
Vertex has removed this article,
but it can be watch as scanned pictures here:Frontpage, Page 1, Page 2

Reportage in Västebottensnytt SVT
2007-06-27

svt
SVT has taken the reportage down from the homepage because of age.

Article at Aftonbladet.se
2007-05-25

aftonbladet
Can be read at Aftonbladets homepage

About Lajt from Mixmegapol
2007-05-20

mixmegapol
Can be heard here (0,6 mb)

Article in VK
2007-05-15

vk
Can be read at VKs homepage
or as a scanned picture (0,5 mb)from the newspaper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *