Akka

akka I slutet på mars satte vi oss i bilen och åkte norrut, målet denna gång var berget Akka. Akka ligger i Stora sjöfallets nationalpark och är det berg som har högst höjdskillnad från fot till topp i Sverige, nästan 1500m och är 2016 meter högt. Namnet Akka är samiskt och kommer ifrån namnet på den samiska gudinnan som stod för det kloka och sköna här i världen.

Vi hade bara 4 dagar på oss så det gällde att det flöt på ganska bra med väder och dylikt när vi kom fram. Första dagen skidade vi över Akkajaure och när vi kom fram fick vi erbjudande om att vi kunde få övernatta i vedboden vid Akkastugorna, det var en väldigt stor vedbod med gott om plats utan ved så detta var ett bra alternativ mot att slå upp tält sent på kvällen. Dag två bestod av att ta sig upp så långt som möjligt på berget, eftersom vi kom iväg ganska sent så satsade vi på att hitta en bra tältplats för slagläge dagen efter, tyvärr började vädret bli sämre ju längre av dagen som gick, och när vi kom upp dit vi skulle slå läger så hade det blåst upp rejält. Så det blev snabbt upp med tältet och in och sova och hoppas på en bättre dag nästa dag.

Dag 3 grydde och vi vaknade till ett väldigt blåsigt och vitt väder. Sikten var dessutom väldigt dålig, så vi beslöt att vänta i tältet några timmar och hoppas på bättre väder. Tyvärr hände det inte mycket med vädret och eftersom vi inte hade några extradagar så var det bara att packa ihop våra saker och börja skida neråt igen. Det hade nu börjat bli väldigt slaskigt eftersom vi var ute sent på säsongen. Leden över sjön var delvis nästa helt under vatten och vi konstaterade snabbt att detta var nog sista veckan som man kunde korsa någorlunda torrskodd och säker. Efter vi satt oss i bilen och börjat köra hem så såg vi över Akkas topp hur det började klarna upp och såg nu riktigt bra ut. Typiskt. Men det var nog inte det sista vi såg av Akka.

akkaAt the end of March, we sat in the car and drove north, the target this time was the Mount Akka. Akka is located in Great Falls National Park and is the mountain that has a highest height difference from foot to peak in Sweden, nearly 1500 m and 2016 m high. The name Akka is Sami and I come from the name of the Sami goddess who stood for the wisdom and beauty in this world.

We only had 4 days to climb the mountain, so we needed a good flow and luck with the weather. The first day skied we over the lake and when we arrived, we got an offer that we could spend the night in the woodshed at the Akka cabin, it was a very large woodshed with plenty of room without wood, so this was a good alternative to setting up up the tent late in the evening. Day two consisted of getting up as far as possible on the mountain because we came away pretty late so we focused on finding a good campsite for the summit attack the day after. Unfortunately the weather were getting worse the longer the day went, and when we came up to where we would camp out, the wind was very strong. So it was to quickly set up the tent and sleep and hope for a better day the next day.

Day 3 dawned and we woke to a very windy and white weather. Visibility was also very poor, so we decided to wait in the tent a few hours and hope for better weather. Unfortunately it did not happen much with the weather and because we didn’t have any extra days, we packed our things and began to ski down again. It had now started to get very sloppy because we were out late in the season. The trail across the lake was partially almost completely under water and we quickly discovered that this was probably the last week that it could be crosses dry-shod and reasonably safe. After we sat in the car and started driving home, we saw over Akka how it started to clear up and now looked really good. Typical. But that was probably not the last we saw of Akka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *