Budget för Aconcagua

Här kommer vår budget för Aconcagua, förutom det i tabellen nedan tillkommer all utrustning och transport till och från Gardermoen. En summering av kostnaden för all utrustning kommer i ett senare inlägg.

Gemensamma kostnader/person Kostnad sek Kostnad nok
Flyg t&r Oslo-Mendoza 16 850 14 402
Boende 700 598
Mat på restaurant 1 500 1 282
Mat på berget 4 572 3 908
Tillstånd 4 650 3 974
Lokala transporter 600 513
     
Totalt: 28 872 24 678

Here’s our budget for Aconcagua, in addition to this, there will be all equipment and transportation to and from Gardermoen. A summary of the cost of all equipment in a later post.

Common costs / person Cost sek
Cost nok
Flight t&r Oslo-Mendoza 16 850 14 402
Hotel 700 598
Food in Mendoza 1 500 1 282
Food on the trip 4 572 3 908
Permit 4 650 3 974
Local transports 600 513
     
Total: 28 872 24 678

Relaterade inlägg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *